Kalkulator wilgotności bezwzględnej

Kalkulator wilgotności bezwzględnej

Wilgotność bezwzględna powietrza jest to zawartość pary wodnej w powietrzu. Najczęściej wrażana w gramach na metr sześcienny (g/m³). Maksymalna ilość pary wodnej jaka może znajdować się w powietrzu jest stała dla danej temperatury. Po przekroczeniu tej wartości...
Kalkulator punktu rosy

Kalkulator punktu rosy

Temperatura punktu rosy nazywana także po prostu punktem rosy jest to temperatura w której rozpoczyna się proces skraplania pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Skroplona para wodna może zacząć osadzać się na powierzchniach takich jak ściany, ale może również...
POSZUKUJESZ PRACY?