Dostępny jest nowy katalog i cennik klimatyzatorów LG opartych na ekologicznym czynniku R32 na 2018 rok. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wiodącego producenta systemów klimatyzacji.
LG w trosce o środowisko naturalne

Postępujący wzrost efektu cieplarnianego i przyspieszające niszczenie warstwy ozonowej wpłynęły na zmianę światowej polityki w kwestii ochrony środowiska i klimatu. Wiele międzynarodowych przedsięwzięć pozwoliło na wypracowanie strategii ochrony i poprawy klimatu, a ich postanowienia zawarto w różnych rozporządzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przyszłość planety są także nowe przepisy F-gas i zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, który ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne. W ofercie produktowej 2018 LG Electronics znalazły się nowe klimatyzatory pracujące w oparciu o czynnik R32.

Cennik klimatyzatorów LG - 2018
Katalog klimatyzatorów LG - 2018
Właściwości R32:

  • czynnik chłodniczy R32 jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego
  • czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oraz nie ma wpływu na warstwę ozonową
  • wysoka sprawność energetyczna – właściwości termodynamiczne czynnika chłodniczego R32 sprawiają, że jest on bardziej wydajny w porównaniu do czynników R22 i R410a
  • wysoka efektywność i wydajność – 15% redukcja ilości czynnika oraz wyższa sprawność w trybie chłodzenia i grzania w stosunku do urządzeń z czynnikiem R410a