Wilgotność bezwzględna powietrza jest to zawartość pary wodnej w powietrzu. Najczęściej wrażana w gramach na metr sześcienny (g/m³). Maksymalna ilość pary wodnej jaka może znajdować się w powietrzu jest stała dla danej temperatury. Po przekroczeniu tej wartości następuje skraplanie się wody. Może objawiać się w postaci kropel rosy czy mgły. Punkt ten nazywany jest temperaturą punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza określa stosunek aktualnie znajdującej się pary wodnej w powietrzu do jej maksymalnej ilości w danej temperaturze. Wilgotność względną podaje się w procentach (%). To właśnie wilgotność względna ma wpływ na nasze samopoczucie czy korozję stali. Urządzenia do pomiaru wilgotności względnej nazywane są higrometrami.

Kalkulator online wilgotności bezwzględnej to prosty i wygodny program, który zastępuje tabele wilgotności bezwzględnej czy uciążliwe odczyty z wykresów. Dodatkowo obliczana jest również temperatura punktu rosy.

°C
%
g/m³
°C

Czy wiesz, że klimatyzacja posiada funkcję osuszania powietrza?

Każdy nowoczesny klimatyzator posiada wbudowaną funkcję osuszania powietrza. W czasie osuszania klimatyzator stara się usunąć z powietrza jak najwięcej wilgoci, a jednocześnie nie powoduje zmiany temperatury w pomieszczeniu.

Dodatkowe informacje o klimatyzacji

Natomiast, niektóre modele oczyszczaczy powietrza posiadają system nawilżania powietrza. Jest to świetne rozwiązanie, zapewniające czyste powietrze oraz optymalną wilgotność zapewniając nam komfort w domu czy miejscu pracy.

Dodatkowe informacje o oczyszczaczach powietrza